Seurantalomakkeet 2018

Sähköiset lomakkeet

Tallenna tukikontaktisi tai koulutuspalautteesi alla olevilla sähköisillä lomakkeilla


Aluevastaavan seurantalomake »

Toiminnan seurantalomake »

 

Tulostettavat lomakkeet

Alla olevat lomakkeet tulee tulostaa ennen täyttämistä.

Toiminnan seurantalomake »
Tukihenkiloverkon koulutuspalaute »
Laskutuslomake »

 

UUTTA! Aluetyön lomakkeet 

Voit tallentaa alla olevat lomakkeet koneellesi ja täyttää ne sähköisesti. Tulosta valmiit lomakkeet. 

Aluevastaavan kulukorvausohje »

Aluetyön toimintasuunnitelmapohja»

Lomake 1 Suunnittelu- ja budjetointipohja»

Lomake 2 Aluetyön vuosikello» 

Lomake 3 Ohje tiedottamisesta»

Lomake 4 Ohje tempauksen järjestäjälle» 

Lomake "Tukihenkilöt tavattavissa"»

 

Ohjeistus seurantalomakkeen täyttämiseksi

Tukikontaktien tilastojen keräämisen tarkoituksena on saada tietoa tukikontaktien määrästä ja Tukihenkilötoiminnan vaikuttavuudesta valtakunnallisesti. Tilastojen avulla kuvataan toiminnan aktiivisuutta ja perustellaan sen tarpeellisuutta. Tilastot ovat työkalu, joilla MTLH ry., Tukihenkilöverkon ohjausryhmä sekä rahoittaja seuraavat toiminnan aktiivisuutta sekä arvioivat sen vaikuttavuutta. Tilastoja käytetään apuna myös suunniteltaessa verkon vuosittaisia koulutuksia.

Tukihenkilöverkon seurantalomake täytetään jokaisesta tukikontaktista. Eli yksi lomake/ yksi kontakti.

UUTTA! Tukihenkilöverkon seurantalomake on päivitetty käyttäjäystävällisemmäksi saadun palautteen perusteella. Lomake on lyhentynyt ja muuttunut aiempaa helpommaksi ja nopeammaksi täyttää. Alempana löydät uuden seurantalomakkeen täyttöohjeen.

Seurantalomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin paperille. Lomakkeita voi lähettää sähköisen järjestelmän kautta tai postilla koordinaattorille pitkin vuotta. Vuoden 2018 kontaktit tulee kuitenkin olla tallennettu ja lähetetty järjestelmään viimeistään tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Paperiset seurantalomakkeet lähetetään osoitteeseen: Mia Kalpa / Maaseudun Tukihenkilöverkko, Ruoholahdenkatu 8, 00180  Helsinki

Mikäli sinulla herää jotain kysyttävää tukikontaktien tallennukseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä koordinaattoriin 0400-789 481 tai mia.kalpa@mtlh.fi

Ohje toiminnan seurantalomakkeen täyttöä varten

Seurantalomake täytetään jokaisen tukikontaktin jälkeen. 1 lomake/ 1 tukikerta.

Kohta 1. TUKIHENKILÖ
Kirjoita tähän kohtaan oma nimesi.

Kohta 2. TUETTAVAN YHTEYDENOTON AJANKOHTA
Kirjoita tähän kohtaan päivämäärä, jolloin tuettava otti sinuun yhteyttä.

Kohta 3. YHTEYDENOTON KESTO
Valitse tukikontaktin kestoa (min/ h) lähinnä oleva vaihtoehto.

Kohta 4. YHTEYDENOTTO
Ottiko tuettava yhteyttä ensimmäisen kerran vai oletteko olleet jo aiemmin yhteydessä. Valitse sopiva vaihtoehto.

Kohta 5. KOHTAAMINEN
Valitse yhteydenpidon muodoista joko puhelu, tapaaminen tai sähköposti.

Kohta 6. TUETTAVAN SUKUPUOLI
Valitse sopiva vaihtoehto.

Kohta 7. TUETTAVAN IKÄ
Valitse tuettavan ikää lähinnä oleva vaihtoehto.

Kohta 8. YHTEYDENOTON AIHE
Valitse aihepiireistä sopivat vaihtoehdot. Keskusteluaiheiden valintojen määrää ei ole rajoitettu.

Kohta 9. JATKOTOIMENPITEET
Mitä sovitte jatkotoimenpiteistä. Valitse sopivin vaihtoehto.

Tulosta ohjeet »