Hallinto

Maaseudun tukihenkilöverkko on osa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.n toimintaa. MTLH ry. vastaa Tukihenkilöverkon toiminnasta, rahoituksesta ja henkilöstöhallinnosta. Tukihenkilöverkossa työskentelee toiminnanjohtaja Anne Ylönen, koordinaattori Mia Kalpa (Maija Mielosen perhevapaan sijainen 31.7.2018 asti).

MTLH:n hallitus on vahvistanut taustayhteisöjen nimeämän ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on osallistua Tukihenkilöverkon toiminnan kehittämiseen ja linjauksiin.  Ohjausryhmä koostuu taustajärjestöjen ja Tukihenkilöverkon edustajista.  Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii 1.1.2018 alkaen Hannu Katajamäki.

Ohjausryhmä 2018

Maaseudun tukihenkilöverkon ohjausryhmän jäsenet 1.1.2018 – 31.12.2018

Nimi

Taustayhteisö

 
Katajamäki Hannu Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry puheenjohtaja
Kallio Maarit Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) varapuh.joht.
Kuhlman Elina Maaseudun tukihenkilöverkko /aluevastaava  
Hellstedt Mirja Maa- ja Kotitalousnaiset / ProAgria  
Nummela Irene Suomen Evl. Kirkko / Kirkkohallitus  
Kaukkila Veli Suomen Mielenterveysseura  
Kinnunen Birgitta Työterveyslaitos  
Knuuti Anna-Liisa Maaseudun Sivistysliitto (MSL)  
Strömberg – Nygård Märta Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)  
Wikström Mia Svenska lantbruksproducenternas centralförbund  
Tallavaara Marja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)  
Ylönen Anne Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry  
Marita Miettinen Maaseudun tukihenkilöverkko /aluevastaava  
Mia Kalpa Maaseudun tukihenkilöverkko koordinaattori